Be INvolved

“Be INvolved” to projekt w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ realizowany był przez niemiecką organizację Trautmann e.V. w partnerstwie z Youth of Europe (Polska), Asociaţia Tinerii 3D (Rumunia), Unique Projects (Litwa) oraz Youth Constallation (Słowacja). Projekt podzielony był na 2 części. Pierwsza z nich poświęcona była badaniu ogólnych zagadnień związanych z tematyką wolontariatu i działań społecznych. Podczas drugiej części uczestnicy zdobywali wiedzę o działaniach międzykulturowych działaniach podejmowanych w różnych krajach Europy.

Dzięki uczestnictwu w Be INvolved uczestnicy mogli:
– Wymienić się doświadczeniami w zakresie wolontariatu, aktywizmu społecznego.
– Analizować obecne zaangażowanie młodych ludzi w działania społeczności lokalnych, zwłaszcza młodzieży o mniejszych szansach.
– Wymieniać się dobrymi praktykami z krajami uczestniczących w zakresie zaangażowania w akcje lokalne młodych ludzi,
– Tworzyć własne pomysły i inicjatywy.