Be Eco Entrepreneur

Projekt “Be Eco Entrepreneur” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ realizowany był przez rumuńską organizację Fundatia Zamolxes Romania w partnerstwie z Youth of Europe (Polska), Champions Factory Bulgaria (Bułgaria), Apkabink Europa Lithuania (Litwa) oraz STEP (Słowacja). Pod względem tematycznym dotyczył zrównoważonego rozwoju, eko-turystyki i ekologii. W wymianie uczestniczyło 40 młodych osób z 5 krajów: Rumunii, Polski, Bułgarii, Litwy i Słowacji. Pierwsza część projektu, od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2017, odbyła się w Rumunii, w miejscowości Campina, druga część, od 14 do 24 maja 2017, w Polsce, w Poroninie. Działania projektowe służyły wzajemnemu poznaniu się, integracji oraz wypracowaniu pomysłów na eko-przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostały inicjatywy proekologiczne, w tym rozwój energetyki wiatrowej w Rumunii, projekty zrównoważonego rozwoju w Bułgarii, gospodarstwa ekologiczne na Słowacji. Wyprawy w góry służyły wytworzeniu poczucia bliskości i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wspólnie przygotowano i przedstawiono eco flash mob.