Value the Difference

Value the Difference


Project Description

  • 23 stycznia 2016

Value the Difference to integracyjny projekt włączający młodzież z dysfukncją wzroku oraz ich pełnosprawnych rówieśników. W ramach zajęć młodzi ludzie uczestniczyli w grach z zasłoniętymi oczami, ale również uprawiali wspólnie sporty zimowe, takie jak narciarstwo zjazdowe oraz łyżwiarstwo.