Life Optimizer

Life Optimizer


Project Description

  • 30 października 2015

Projekt Life Optimizer był to trening course poświęcony tematyce innowacyjnych metod sportowych w pracy z młodzieżą. Jedną z omawianych metod było nurkowanie i komunikacja gestami pod wodą.

W projekcie wzięli udział pracownicy młodzieżowi z Turcji, Litwy, Bułgarii, Szwecji i Polski.